Voorstelling van het kantoor

Advocatenkantoor Nadine Maes wordt bezield door  Nadine Maes, die zich sinds de oprichting van het kantoor heeft toegelegd op het strafrecht in al haar facetten. Mr. Maes pleit geregeld voor de diverse rechtbanken en Hoven van Assisen voor daders en slachtoffers.

Het kantoor staat garant voor een optimale behartiging van de belangen van   haar cliënteel, dat bestaat uit particulieren, openbare besturen en ondernemingen.

De voorkeurmateries van het kantoor gaan uit naar het strafrecht, verkeersrecht, familie-en echtscheidingsrecht, huurrecht en aansprakelijkheidsrecht. 

Ook andere dossiers worden door het kantoor behandeld, desgevallend in samenwerking met andere gelijkgestemde advocatenkantoren in binnen- en buitenland.

Nadine Maes

Nadine Maes is afgestudeerd in 1998 als licentiate in de rechten aan de Universiteit van Gent en is sinds 1998 advocaat aan de balie van Dendermonde. Na haar stage te hebben volbracht bij een Antwerps strafpleiter, vestigde zij haar kantoor te  Sint-Niklaas, waar zij zich sindsdien voornamelijk toelegt op strafzaken.

Mr. Maes pleit geregeld voor de rechtbanken van Dendermonde, Gent, Mechelen en Antwerpen.

Zij trad als advocaat op in diverse spraakmakende strafzaken.